Dragon-Sports

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO (ochrona danych osobowych określonych ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

DRAGON SPORTS SP.ZOO

Administrator Twoich danych osobowych.

Administratorem, twoich danych osobowych, jest Dragon Sports spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Sobieskiego 56/58 .

Kontakt do uzyskania informacji o Twoich danych.

Napisz do nas korzystając z podanych poniżej danych.

adres e-mail: twojedane@dragon-sports.pl,

adres pocztowy: Dragon Sports sp. z o.o., ul. Sobieskiego 56/58, 58-500 Jelenia Góra.

Telefon kontaktowy: +48 75 75 417 10

Żródło pozyskiwania Twoich danych.

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na sklepie internetowym.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane sklepie internetowym Dragon Spotrs Sp. z o.o.;

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

 • realizacji umów sprzedaży zawartych w sklepie internetowym;

 • obsługi reklamacji na sklepie internetowym w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych (newsletter) towarów sklepu internetowego.

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon.

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad regulaminu sklepu internetowego oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.

 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności do obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy.

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 • Oprócz wyżej wymienionych celów, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe ,jeśli naturalnie wyrazisz na to zgodę w celu.

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Twoje dane osobowe będą przetwarzane ,dopóki nie wycofasz zgody.

Wymagane dane.

Wymagane jest podanie przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą.

 • adres e-mail, , telefon, adres korespondencyjny ,informacji o firmie i jej pełnym adresie.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • sprostowania danych: jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne.

 • jesli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych.

 • Jeśli Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe udostępniamy.

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz poprzez sklep internetowy, oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, transportowe, księgowe. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Okres przechowywania twoich danych osobowych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • archiwizacyjnych,

 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych (newsletter) przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Twoje dane osobowe a państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko w sytuacji realizacji dostawy towaru w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

 

Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby sklepu internetowego sklep.dragon-sports.pl zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonych ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Continue Shopping


Partners
 Shark Top Team  Best Gym  Artnox Fight Sport  KO Poland MuaiThai  WTS Sparta Wrocław  Polski Związek Bokserski
Newsletter

Enter your e-mail address to get hotest news and specials