Dragon-Sports

 • Regulamin sprzedaży dla osób fizycznych

   

  1. Strony transakcji


  1.1. Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym http://sklep.dragon-sports.pl/ musi być pełnoletnia osoba fizyczna.

  1.2. Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego http://sklep.dragon-sports.pl/ jest przedsiębiorstwo:

  DRAGON SPORTS Sp. z o.o. w upadłości

  ul. Sobieskiego 56/58

  58-500 Jelenia Góra

  tel. +48 75-7541710

  Nr konta: 41 1020 5138 0000 9802 0259 4968 .

  Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000142878 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  NIP: 611-24-67-605

  REGON: 231143893

   

  2.Oferta sklepu internetowego http://sklep.dragon-sports.pl/


  2.1. Produkty oferowane do sprzedaży na stronach WWW sklepu internetowego http://sklep.dragon-sports.pl/ są:

  • fabrycznie nowe;
  • objęte gwarancją producenta;
  • dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  2.2. Przedmioty transakcji

  2.2.1. Przedmiotem(ami) transakcji zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego http://sklep.dragon-sports.pl/ są produkty uprzednio wprowadzone przez Nabywcę i znajdujące się w „koszyku” w momencie aktywacji przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

  2.2.2. Wprowadzenia produktów do „koszyka” dokonuje Nabywca poprzez określenie ilości sztuk artykułu i aktywację przycisku „dodaj do koszyka” spośród produktów przedstawionych na stronach WWW sklepu internetowego http://sklep.dragon-sports.pl/, dostępnych w chwili składania zamówienia.

  2.2.3. Oferowane do sprzedaży produkty opatrzone są cenami netto oraz brutto wyrażonymi w polskich złotych.

  2.2.4. Nabywca obowiązany jest do zapłaty sumy cen brutto za wszystkie artykuły znajdujące się w „koszyku” w momencie aktywacji przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz kosztów transportu określonych w zależności od rodzaju wybranego przez Nabywcę transportu, a także ilości zakupionych przedmiotów.

   

  3. Zamówienia


  3.1. Zamówienia składane są poprzez sklep internetowy http://sklep.dragon-sports.pl/, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub w siedzibie firmy.

  3.2. Zamówienie potwierdzane jest przez osobę działającą w imieniu DRAGON SPORTS sp. z o. o. w upadłości telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia.

  3.3 Zamówienie składane w sklepie internetowym w systemie elektronicznym potwierdzane są automatycznie bezpośrednio po złożonym zamówieniu poprzez komunikator e-mail

  3.4. Aktualna ilość przedmiotów znajdująca się w magazynie DRAGON SPORTS sp. z o. o. w upadłości w dniu złożenia zamówienia stanowi jego górny limit, co do danego artykułu, w trybie sprzedaży regularnej.

  3.5. Przed dokonaniem płatności przelewem na konto Sprzedawcy prosimy o sprawdzenie potwierdzenia zamówienia wysłanego do Nabywcy w formie poczty elektronicznej lub na kontakt telefoniczny Sprzedawcy potwierdzający proces realizacji zamówienia.

  3.6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 4 dni roboczych z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu), zostanie ono anulowane.

  3.7. Sprzedaż zamówionego towaru następuje na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury Vat.

  3.8. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

  3.9. Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy DRAGON SPORTS Sp. z o.o. w upadłości, a Nabywcą.

   

  4. Formy płatności


  4.1. Przedpłata 100% na konto DRAGON SPORTS Sp. z o.o. w upadłości

  (Nr konta: 41 1020 5138 0000 9802 0259 4968 )

  Przedmiot transakcji, wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, zostaje wysłany na adres wskazany przez Nabywcę niezwłocznie, po z uznaniu płatności na rachunku bankowym DRAGON SPORTS Sp. z o.o. w upadłości wskazanym powyżej.

  4.2. Przesyłka za pobraniem

  Przedmiot transakcji, wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, zostaje wysłany na adres wskazany przez Nabywcę niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia, którego dostawa jest realizowana poprzez przesyłkę za pobraniem.

  Nabywca zobowiązany jest odebrać zamówiony towar oraz opłacić umówioną cenę.


  5. Termin realizacji zamówienia

  5.1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie, deklarowany czas realizacji od 2 do 3 dni roboczych. Zbliżone terminy realizacji zamówień są podawane przy produktach. Przed zamówieniem zawsze można uzyskać informacje telefonicznie lub mailowo o dostępności towaru jak i terminie realizacji !!!

  5.2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

  5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.

  5.4. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

   

  6. Dostawy i Transport  6.1. Termin dostaw wynosi do 2 dni roboczych w zależności od operatora pocztowego:

  a) Poczta Polska – przesyłka priorytetowa, czas dostawy 1-2 dni roboczych
  b) Firma kurierska – czas dostawy 1-2 dni roboczych

  6.2. Koszt przesyłki dostawy dla każdego produktu na koszt kupującego (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)
  a) dla przesyłek z formą płatności przelewu – 20,00 zł brutto
  b) dla przesyłek z formą płatności pobranie – 25,00 zł brutto 

  6.3. Odbiór przesyłki od doręczającej firmy musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. 

  6.4. Poczytuje się, iż wydanie rzeczy nastąpiło z momentem jej powierzenia przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju.

  6.5. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji wynikającej z gwarancji udzielonej przez producenta jest spisanie w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę protokołu reklamacji.

  7. Gwarancja

  7.1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
  7.2. Okres gwarancji towarów wynosi 12 miesięcy licząc od dnia nabycia. Produkty użytkowane niestosownie z zaleceniami producenta nie są objęte gwarancją.

  8. Reklamacje i zwroty

  8.1. Reklamacji podlega tylko i wyłącznie towar zakupiony w sklepie internetowym http://sklep.dragon-sports.pl/.

  8.2. Reklamacji nie podlega towar użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem oraz niewłaściwie konserwowany przez Nabywcę.

  8.3. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z handlowcem Sklepu Internetowego. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wynikającej z gwarancji udzielonej przez producenta jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu reklamacji".

  8.4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy opublikowany jest na stronie WWW sklepu internetowego http://sklep.dragon-sports.pl/.

  a. Świadczenie pieniężne spełnione przez Nabywcę jest mu zwracane w niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem do momentu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu odesłania rzeczy na adres wskazany przez Sprzedawcę.

  b. Nabywcy zwracane jest spełnione przez niego świadczenie pieniężne w wysokości pełnej ceny uiszczonej za towar podlegający zwrotowi powiększone o najtańszy zwykły koszt dostarczenia zwracanego towaru oferowany przez Sprzedawcę.

  Jeżeli towar zwrócony nosi ślady użytkowania będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny celem stwierdzenia jego charakteru, cech oraz funkcjonowania, odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru ponosi Nabywca.

  c. Zwrot spełnionego świadczenia pieniężnego nastąpi przy użyciu sposobu zapłaty użytego uprzednio przez Nabywcę.

   

  9. Ochrona prywatności i inne prawa


  9.1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy http://sklep.dragon-sports.pl/ danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)

  9.2. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

  9.3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

   

  10. Postanowienia końcowe

  10.1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sklep Internetowy http://sklep.dragon-sports.pl/ zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wpływających na polepszenie jakości i funkcjonalności urządzeń.

  10.2. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  10.3. Ewentualne skargi, zażalenia prosimy kierować na adres e-mail.

  10.4. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.

   

  UWAGA: Tutaj można pobrać - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   


   

  Regulamin sprzedaży dla obrotu profesjonalnego (B2B)

   

  1. Strony transakcji 
  1.1. Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym http://sklep.dragon-sports.pl/ musi być przedsiębiorca.

  1.2. Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego http://sklep.dragon-sports.pl/ jest firma:

  DRAGON SPORTS Sp. z o.o. w upadłości

  ul. Sobieskiego 56/58

  58-500 Jelenia Góra

  tel. +48 75-7541710

  Nr konta: 41 1020 5138 0000 9802 0259 4968 .

  Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000142878 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  NIP: 611-24-67-605

  REGON: 231143893

   

  2.Oferta sklepu internetowego http://sklep.dragon-sports.pl/

  2.1. Produkty oferowane do sprzedaży na stronach WWW sklepu internetowego http://sklep.dragon-sports.pl/ są:

  • fabrycznie nowe;
  • objęte gwarancją producenta;
  • dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  2.2. Przedmioty transakcji

  2.2.1. Przedmiotem(ami) transakcji zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego http://sklep.dragon-sports.pl/ są produkty uprzednio wprowadzone przez Nabywcę i znajdujące się w „koszyku” w momencie aktywacji przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

  2.2.2. Wprowadzenia produktów do „koszyka” dokonuje Nabywca poprzez określenie ilości sztuk artykułu i aktywację przycisku „dodaj do koszyka” spośród produktów przedstawionych na stronach WWW sklepu internetowego http://sklep.dragon-sports.pl/, dostępnych w chwili składania zamówienia.

  2.2.3. Oferowane do sprzedaży produkty opatrzone są cenami netto oraz brutto wyrażonymi w polskich złotych.

  2.2.4. Nabywca obowiązany jest do zapłaty sumy cen brutto za wszystkie artykuły znajdujące się w „koszyku” w momencie aktywacji przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz kosztów transportu określonych w zależności od rodzaju wybranego przez Nabywcę transportu, a także ilości zakupionych przedmiotów.

   

  3. Zamówienia 


  3.1. Zamówienia składane są poprzez sklep internetowy http://sklep.dragon-sports.pl/, pocztą elektroniczną, faksem, telefonicznie lub w siedzibie firmy.

  3.2. Zamówienie potwierdzane jest przez osobę działającą w imieniu DRAGON SPORTS sp. z o. o. w upadłości telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia.

  3.3 Zamówienie składane w sklepie internetowym w systemie elektronicznym potwierdzane są automatycznie bezpośrednio po złożonym zamówieniu poprzez komunikator e-mail

  3.4. Aktualna ilość przedmiotów znajdująca się w magazynie DRAGON SPORTS sp. z o. o. w upadłości w dniu złożenia zamówienia stanowi jego górny limit, co do danego artykułu, w trybie sprzedaży regularnej.

  3.5. Przed dokonaniem płatności przelewem na konto Sprzedawcy prosimy o sprawdzenie potwierdzenia zamówienia wysłanego do Nabywcy w formie poczty elektronicznej lub na kontakt telefoniczny Sprzedawcy potwierdzający proces realizacji zamówienia.

  3.6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 4 dni roboczych z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu), zostanie ono anulowane.

  3.7. Sprzedaż zamówionego towaru następuje na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury Vat.

  3.8. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

  3.9. Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy DRAGON SPORTS Sp. z o.o w upadłości., a Nabywcą.

   

  4. Formy płatności 

  4.1. Przedpłata 100% na konto DRAGON SPORTS Sp. z o.o. w upadłości

  (Nr konta: 41 1020 5138 0000 9802 0259 4968 )

  Przedmiot transakcji, wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, zostaje wysłany na adres wskazany przez Nabywcę niezwłocznie, po z uznaniu płatności na rachunku bankowym DRAGON SPORTS Sp. z o.o. w upadłości wskazanym powyżej.

  4.2. Przesyłka za pobraniem

  Przedmiot transakcji, wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, zostaje wysłany na adres wskazany przez Nabywcę niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia, którego dostawa jest realizowana poprzez przesyłkę za pobraniem.

  Nabywca zobowiązany jest odebrać zamówiony towar oraz opłacić umówioną cenę.


  5. Termin realizacji
  5.1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie, deklarowany czas realizacji od 2 do 3 dni roboczych. Zbliżone terminy realizacji zamówień są podawane przy produktach. Przed zamówieniem zawsze można uzyskać informacje telefonicznie lub mailowo o dostępności towaru jak i terminie realizacji !!!

  5.2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

  5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.

  5.4. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

  6. Dostawy i Transport
  6.1. Termin dostaw wynosi do 2 dni roboczych w zależności od operatora pocztowego:

  a) Poczta Polska – przesyłka priorytetowa, czas dostawy 1-2 dni roboczych
  b) Firma kurierska – czas dostawy 1-2 dni roboczych

  6.2. Koszt przesyłki dostawy dla każdego produktu na koszt kupującego (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)
  a) dla przesyłek z formą płatności przelewu – 20,00 zł brutto
  b) dla przesyłek z formą płatności pobranie – 25,00 zł brutto 

  6.3. Odbiór przesyłki od doręczającej firmy musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. 

  6.4. Poczytuje się, iż wydanie rzeczy nastąpiło z momentem jej powierzenia przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju.

  6.5. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji wynikającej z gwarancji udzielonej przez producenta jest spisanie w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę protokołu reklamacji.

  7. Gwarancja
  7.1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
  7.2. Okres gwarancji towarów wynosi 12 miesięcy licząc od dnia nabycia. Produkty użytkowane niestosownie z zaleceniami producenta nie są objęte gwarancją.

  8. Reklamacje i zwroty

  8.1. Reklamacji podlega tylko i wyłącznie towar zakupiony w sklepie internetowym http://sklep.dragon-sports.pl/.

  8.2. Reklamacji nie podlega towar użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem oraz niewłaściwie konserwowany przez Nabywcę.

  8.3. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z handlowcem Sklepu Internetowego. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wynikającej z gwarancji udzielonej przez producenta jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu reklamacji".

  8.4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy opublikowany jest na stronie WWW sklepu internetowego http://sklep.dragon-sports.pl/.

  a. Świadczenie pieniężne spełnione przez Nabywcę jest mu zwracane w niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem do momentu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu odesłania rzeczy na adres wskazany przez Sprzedawcę.

  b. Nabywcy zwracane jest spełnione przez niego świadczenie pieniężne w wysokości pełnej ceny uiszczonej za towar podlegający zwrotowi powiększone o najtańszy zwykły koszt dostarczenia zwracanego towaru oferowany przez Sprzedawcę.

  Jeżeli towar zwrócony nosi ślady użytkowania będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny celem stwierdzenia jego charakteru, cech oraz funkcjonowania, odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru ponosi Nabywca.

  c. Zwrot spełnionego świadczenia pieniężnego nastąpi przy użyciu sposobu zapłaty użytego uprzednio przez Nabywcę.

   

  9. Ochrona prywatności i inne prawa

  9.1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy http://sklep.dragon-sports.pl/ danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)

  9.2. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

  9.3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

   

  10. Postanowienia końcowe

  10.1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sklep Internetowy http://sklep.dragon-sports.pl/ zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wpływających na polepszenie jakości i funkcjonalności urządzeń.

  10.2. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  10.3. Ewentualne skargi, zażalenia prosimy kierować na adres e-mail.

  10.4. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.


Continue Shopping


Partners
 Shark Top Team  Best Gym  Artnox Fight Sport  KO Poland MuaiThai  WTS Sparta Wrocław  Polski Związek Bokserski
Newsletter

Enter your e-mail address to get hotest news and specials